TIETOSUOJA-JA REKISTERISELOSTEET

Asiakasrekisterin tietosuoja-ja rekisteriseloste Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä
Kiinteistöpalvelu Marco Oy
Kelatie 4 B
01450 Vantaa
p.0400-442664
posti@kiinteistopalvelumarco.fi
Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus
rekisterin nimi :Kiinteistöpalvelu Marco Oy:n asiakastietorekisteri
Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään tuotettaessa kiinteistöpalveluja yritys-ja yksityisasikkaille.Asiakkaiden henkilötietoja tallenetaan asiakassuhteiden hoitamiseen,perintään,luottomyynnissä sekä asiakastiedottamiseen.

Rekisteröidyt ryhmät ja tietosisältö
Rekisteröidyt ryhmät ovat yritys-ja yksityisasiakkaat.Tallennettuja henkilötietoja ovat:
*Yhteystiedot nimi,osoite,puhelinnumero,sähköpostiosoite
*Luotonsaajan tiedot:nimi,osoite,puhelinnumero,sähköpostiosoite,verkkolaskuosoite,henkilötunnus

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen jatkuessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille,tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi.Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
A.Manuaalinen aineisto,esimerkiksi paperinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilöstöllä
B.Tietokoneella käsiteltävät tiedot
Käyttöoikeuksilla pystytään rajaamaan käyttäjäkohtaisesti mihin tietoihin käyttäjällä on pääsy.Tietokonekäyttäjät kirjautuvat käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastuoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa ,mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti kirjattuna kirjeenä ja allekirjoitettuna. Kiinteistöpalvelu Marco Oy ,Siriuksenpolku 1 01450 Vantaa

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista.Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti kirjattuna kirjeenä osoitteeseen. Kiinteistöpalvelu Marco Oy Siriuksenpolku 1 01450 Vantaa
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin,etämyyntiä sekä markkina-ja mielipidetutkimusta varten.Kielto on tehtävä kirjallisesti ja kirjattuna kirjeenä osoitteeseen:Kiinteitöpalvelu Marco Oy Siriuksenpolku 1 01450 Vantaa.

Kiinteistöpalvelu Marco Oy
Kelatie 4 B
01450 Vantaa

0400 442 664
posti@kiinteistopalvelumarco.fi